Naruto Shippuden Story: Formularz uprawnień COPPA


Instrukcja dla rodzica lub opiekuna

Proszę wydrukować ten formularz, wypełnić i wysłać faksem na wskazany numer (jeśli podane) lub za pomocą e-maila na podany niżej adres.
Numer faksu:
Adres do korespondencji:

Wpisz swój login                                                                     
                                                                    
Wpisz swój adres e-mail                                                                     

Proszę wypełnij poniższy formularz i wyślij go do nas.

Zrozumiałem, że zgadzam się przetwarzanie koniecznych informacji o moim dziecku bez zgody na ich dalsze rozprzestrzenianie. Rozumiem również, że na forum nie są przechowywane inne informacje niż to potrzebne do prawidłowego korzystania z forum.

Potwierdzam, że wpisane przez dziecko dane są poprawne. Rozumiem, że wpisane dane mogą zostać zmienione i, że mogę poprosić o usunięcie całego konta użytkownika. Rozumiem, że w każdej chwili mogę się skontaktować z właścicielem tego forum i poprosić o informacje jakie dane o moim dziecku są przechowywane w bazie danych by potwierdzić sposób ich użycia i w razie potrzeby poprosić o zaprzestanie ich przetwarzania.

Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna                                                                     
Status prawny do dziecka                                                                     
Sygnatura                                                                     
Adres e-mail                                                                     
Numer telefonu                                                                     
Data                                                                     

Przypomnienie administratora
Nie zapomnij zarejestrować konta po otrzymaniu przez nas formularza zgody i poinformowaniu użytkownika, że jego nowe konto jest gotowe do użycia